Gjennomførte kontroll: Her plukker lastebilsjåføren piggene fra dekkene

Vegvesenet utstedte fem gebyrer og avskiltet et kjøretøy under tungtransportkontroll i Tromsdalen tirsdag kveld.
nyheter

Av 45 kjøretøy som var innom Tromsdalen kontrollstasjon på E8 brukte fire av dem piggdekk. Bildet iTromsø bruker i saken viser et av tilfellene, hvor føreren valgte å ta ut piggene for å kunne kjøre videre.

– Det er noe han valgte selv, ikke noe vi ba om, forteller Roger Furumo, fungerende faggruppeleder i Statens vegvesen.

– Er det forsvarlig å kjøre videre på de dekkene?

– Det kommer an på om de har godkjent mønster, hvor harde de er og så videre. Her vurderte vi til at sjåføren kunne kjøre videre. Men gebyret slipper han naturlig nok ikke unna.

21 000 i gebyr for overlast

De fire førerne som kjørte på pigger må hver betale gebyr på 1000 kroner. Det var både norske og utenlandske kjøretøy som ble tatt med piggdekk. Gebyret ble betydelig høyere for transportøren som hadde lastet kjøretøyet til sin sjåfør med 5 tonn overvekt. Der lyder gebyret på 21 000 kroner.


Sier ja til piggdekkavgift

Formannskapet sa ja til å innføre piggdekkavgift i Tromsø. Dermed kan avgiften få flertall i kommunestyret for å innføre ordningen allerede fra i høst.


– For tunge kjøretøy fører til slitasje på veier, bruer og selve kjøretøyet. I tillegg er det et viktig å passe på at bilene ikke kjører med for tung last for å sikre konkurransevilkårene i bransjen. Transportørene skal ikke ha noen vinning på det, sier Furumo.

En avskiltet

Vegvesenet sjekket også om tungbilene hadde det tekniske i orden, da spesielt bremser og innfestninger. Fem fikk krav til å forbedre standen på kjøretøyene innen en satt tidsfrist. Det kravet lønner det seg å etterkomme, noe en sjåfør fikk erfare da bilen ble avskiltet.


Over 8.000 personlige bilskilt registrert i Norge

Til og med mai i år var det solgt 8.358 personlige bilskilt her i landet siden det ble åpnet for slike skilt sommeren 2017.


– Der var det ikke utbedret tidligere mangler. Av hensyn til trafikksikkerhet ble kjøretøyet derfor avskiltet. Om ikke kravet etterkommes innen tidsfristen er det en reaksjon vi kan gi, opplyser Furumo.