Nekter å overta driftsansvaret for fiskerihavner fra staten

Troms og Finnmark fylke bør nekte å skrive under en overtakelsesavtale med staten om drift og vedlikehold av fiskerihavnene i fylket.

VIKTIG INFRASTRUKTUR: Fiskerihavnene i Troms og Finnmark er svært viktige for verdiskapningen langs kysten. Staten vil at fylkeskommunen overtar drift og vedlikeholdsansvar, men fylket sier nei.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

nyheter

Det mener samferdselsfylkesråd Kristina Hansen.

Ifølge fylkesråden er de økonomiske betingelsene altfor dårlige for at fylkeskommunen skal kunne akseptere overtakelse av havnene.

Ifølge Hansen er tilbudet staten har gitt «uanstendig dårlig» både med tanke på pengene staten vil overføre til drift av havnene, og med tanke på et vedlikeholdsetterslep i havnene på flere hundre millioner kroner.

SIER NEI TIL Å OVERTA: Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen, vil ikke overta statens ansvar for fiskerihavnene i fylket. Det økonomiske tilbudet er nemlig «uanstendig dårlig», ifølge henne.  Foto: Lars Åke Andersen

Fylkesrådet i Troms og Finnmark skal møtes for å drøfte saken – og fatte vedtak om avtaleinngåelse eller ei – tirsdag i neste uke, og ifølge Hansen har hun støtte fra de andre fylkesrådene.

– Jeg oppfatter at det er bred enighet i dette spørsmålet. Jeg kommer til å be om et møte med departementet om denne saken – og da er det betryggende bred oppslutning i ryggen, sier hun.


Fylkesrådet foreslår millionkutt for busstilbudet i Tromsø

Fylket skal spare 50 millioner i samferdselsbudsjettet i år. 4 av dem skal kuttes fra busstilbudet i Tromsø og fra 2021 økes kuttet til 10 millioner i året ut 2024.


At fylkene overtar drift- og vedlikeholdsansvar for fiskerihavnene er en viktig del av regionreformen.

Fiskerihavner regnes som såkalt næringskritisk infrastruktur, og det er stort behov for at havnene driftes og vedlikeholdes på en forsvarlig måte, mener fylkesråden.

«Fiskerihavnene er av svært stor betydning for at vi i nord skal kunne skape næringsaktivitet basert på ressursene i havet. Gode fiskerihavner gir trygge forhold for kystfiskeflåten, de sikrer bosetting langs kysten, og de er en viktig del av transportsystemet mellom kyst og marked» uttaler fylkesråden i en pressemelding.

Flere fylkeskommuner har nektet å skrive under avtalen med staten om overtakelse av ansvaret – og Troms og Finnmark blir den fjerde sin trolig vil si nei.


Fiskerinæringa går på skinner – eksporten steget med 149 prosent

Eksporten av norsk fisk lar seg ikke påvirke av koronaviruset i nevneverdig grad. Forrige uke steg eksporten av fryst torsk med 149 prosent.


I pressemeldingen sier fylkesråden at «Sjømatnæringen bidrar til store nasjonale eksportinntekter, derfor ser fylkesrådet i Troms og Finnmark det som svært alvorlig at regjeringen enda ikke har kommet de fire nordligste fylkeskommunene i møte med et anstendig økonomisk opplegg for overdragelsen av fiskerihavnene til fylkeskommunene, verken på drift eller kompensering av vedlikeholdsetterslep».