Slik blir fadderuken på UiT

Årets fadderuke på UiT blir en noe annerledes versjon enn tidligere, med både fysiske og digitale arrangementer.

ANNERLEDES: I år vil fadderuken bli gjennomført annerledes enn ellers.   Foto: DANIEL LILLEENG

nyheter

Tobias Hjermann er leder for Tromsøs fadderuke «Debutuka», han forteller at årets fadderuke vil bli både fysisk og digital.

– Den største endringen i år er at vi har fokusert mer på en digital fadderordning, som skal inkludere alle, men vi har også planlagt noen fysiske arrangementer. Forskjellen er at vi har tenkt mer på justeringen av hvor mange som kan delta fysisk. Dersom det skulle skje noe så kan vi minke antallet deltakere, eller øke hvis det blir mulig.

Årets fadderuke vil starte med en digital «kick off» der studentene kan følge fra skjermen, enten alene eller sammen med andre. Den vil strømmes direkte fra Studentsamfunnet Driv. De eneste som vil være fysisk til stede på arrangementet er de som skal snakke til studentene.

Maks 100 per arrangement

De fysiske arrangementene vil kunne huse mellom 60 og 100 personer, det vil for eksempel være billetter til 100 personer på enkelte konserter.

– På konsertene vil noen av billettene være reservert til premier, man kan vinne billetter i forkant. Ellers blir det første mann til mølla-prinsippet som gjelder, forteller Hjermann.

Tidligere år har de tjent penger på konsertene, men i år vil billettene kun ha en symbolsk pris.

– Vi skal ikke tjene noe på konsertene i år, sier Hjermann.


Overlege urolig for smitte under fadderuken

Selv om universitetene planlegger koronatiltak og restriksjoner under årets fadderuke, er overlege Preben Aavitsland bekymret for smittefare.


Alle konsertene vil også strømmes direkte, slik at alle studenter kan delta selv om de ikke har fått billetter til det fysiske arrangementet.

– Alle konsertene skal sendes live, men noen får delta for å gjøre livesendingen mer spennende.

Byvandring

Det mest kjente arrangementet under fadderuken, «Lysløypa», vil ikke skje under årets fadderuke.

– Lysløypa er dessverre avlyst, vi satser kun på «Amazing Race» som vi også gjennomførte i fjor, sier Hjermann.

«Amazing Race» er en form for byvandring, der studentene kan bli bedre kjent med byen sammen med sin faddergruppe.

– Man skal innom ulike poster, de som står på postene er ulike studentorganisasjoner som Studentsamskipnaden, studentparlamentet og andre viktige aktører for studentene, forteller Hjermann.

Faddergruppene vil bli delt inn som normalt, og fadderne planlegger ulike aktiviteter. Det vil likevel bli gjennomført etter smittevernregnere til Folkehelseinstituttet.

– Vi skal sende ut et skriv med tips til hvordan de kan gjøre det på best mulig måte.

Ikke bekymret for smitte

På UiT sine nettsider oppfordrer de til å unngå aktiviteter som oppfordrer til rus under fadderuken, for å unngå brudd på anbefalte smittevernregler. Overlege Preben Aavitsland sier til NRK at han er bekymret for smittefare under fadderukene.

– Fadderukene er litt skumle, synes jeg. Da kommer det ungdom fra hele landet, sier Aavitsland, som bekrefter at Folkehelseinstituttet er bekymret for situasjonen, sier Aavitsland til NRK Dagsnytt.


Universiteter, høyskoler og fagskoler åpnes helt igjen

Fra mandag åpnes utdanningsinstitusjonene helt igjen, så lenge de overholder gjeldende regler og råd om smittevern.


Tobias Hjermann er likevel ikke bekymret for at årets fadderuke i Tromsø skal føre til et smitteutbrudd blant studentene.

– Nei, vi er ikke bekymret sånn sett, så lenge alle følger regler så skal det gå veldig fint.