Etter økte tilskudd på 10 millioner sitter nordnorsk filmbransje igjen med smuler: – Dette er blodig urettferdig

Regjeringen har økt tilskuddene til norsk regional filmbransje med 10 millioner kroner i 2020. Filmfond Nord fikk kun 98.000 kroner. Det er under én prosent av økningen. Samtidig går mesteparten av penger i norsk filmbransje til store Oslo-produsenter.

KLAR TIL KAMP: Daglig leder i Filmfond Nord Linda Netland er klar til å kjempe for en bedre tilskuddsordning for den nordnorske filmbransjen.  Foto: Privat

nyheter

– Dette er blodig urettferdig og svært alvorlig. Vi ville hatt flere produksjoner, men kommer oss ikke over kneika fordi vi mangler finansiering. Våre filmprodusenters økonomiske fundament blir for sårbart. Nordnorske produsenter klarer ikke å gi seg selv eller arbeidere en selvstendig lønn, og så sliter de seg ut, sier Linda Netland, daglig leder i Filmfond Nord.

Hun mener at så og si alle pengene fra Norsk Filminstitutt (NFI) går til større Oslo-produsenter.

– Dette er ikke fordi prosjektene fra Nord-Norge er dårligere, men blant annet fordi NFI mener at de nordnorske produsentene er for små. Hvordan skal man få styrka filmbransjen i Nord-Norge hvis de som forvalter de største summene aldri gir dem muligheten, spør Netland.


Nordnorske filmprodusenter om mangel på støtte: – Fagarbeidere trekker sørover

Mens resten av norsk regional filmbransje øker med nye tilskudd i 2020, sliter nordnorsk filmbransje.


I AKSJON: Fra innspillingen av Breaking Surface i Lofoten. Filmen er delvis spilt inn i Lofoten, Sverige og Belgia med Inge Wegge som nordnorsk co-produsent og Filmfond Nord som investor. 

Så problemet allerede i 2018

Nordnorsk filmbransje sliter i forhold til de andre regionene. Filmfond Nord har vært i en lang dialog med NFI og Kulturdepartementet om skjevfordeling av midler. I juni bestemte Kulturdepartementet seg for at fordelingsmodellen for 2021 skal revurderes.

Ifølge fordelingsmodellen NFI har utarbeidet på oppdrag fra Kulturdepartementet, skal modellen «sikre en likeverdig behandling i tildelingen av midlene til regionale filmfond». Filmfond Nord og dets eiere Nordland, Troms og Finnmark kom med sterke innsigelser i 2018. De skjønte at modellen ville belønne de som allerede hadde mest.

– Vi så at våre produsenter, vår bransje i nord, ville bli skadelidende, sier Netland.


Regionale filmvirksomheter får mer penger: – Ser fantastisk ut på papiret, men ikke i virkeligheten

I statsbudsjettet økes tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene. Det tror ikke Tor Vadseth i Nordnorsk filmsenter at vil gagne dem.


I perioden 2016-2020 har det vestlandske mediefondet Zefyr økt med 83 prosent, mens Filminvest i Trøndelag og Innlandet har økt med 111 prosent. Filmfond Nord har hatt en nedgang på seks prosent.

– Vi skal nok få vår rettmessige del av kaka. Så er det viktig at de regionale filmfondene ikke går i den fella at vi settes opp mot hverandre, sier Netland.

Hun ber filmbransjen heve blikket og sørge for at det blir mer penger og større investeringsvilje totalt i norsk regional film.

– Vi må sikre at de nye tilskuddsordningene som kommer er til fordel for regionale produsenter. Det er nå slaget står. Sier Netland.

FILMPRODUKSJON: Filmproduksjonen til TV-serien Elven fikk støtte fra Filmfond Nord. Her er de på FilmCamp i Målselv.   Foto: Filmfond Nord

Vil diskutere fordelingsmodellen

Lars Løge leder for utvikling og produksjonsvdelingen i NFI mener Filmfond Nords innspill er fornuftige og vil vurdere om midlene er fordelt rettferdig.

– Jeg forstår det godt. De ligger lavt i forhold til de andre filmsentrene. Vi ønsker å diskutere minstetildelingen. Vi håper at denne diskusjonen vil bedre forholdene for alle regioner, sier Løge.

Han er enig i at mesteparten av midlene går til Oslo, men påpeker at det er naturlig ettersom det er flest etablerte spillefilm og drama-selskaper der. Spillefilm og drama er de dyreste filmproduksjonene. En forutsetning for å få mer midler er å ha stor regional tilknytning. NFI mener at Filmfond Nord ikke har hatt like stor regional tilknytning som de andre regionene.


Flere store filmproduksjoner i nord: – Som et startskudd for veddeløpshester

Over syv filmprosjekter har innspilling i sommer. Castingagent og kostymedesigner Nina Erdahl har ikke opplevd lignende på flere år. Skuespiller Kristine Hartgen priser nordnorsk filmindustri.