Nyboligsalget i Troms har økt med 22 prosent i første halvår

Det har vært lav aktivitet i markedet for nye boliger på landsbasis første halvår, men i Troms er det blitt solgt 22 prosent flere enn første halvår i fjor.

Per Jæger er administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.  Foto: Boligprodusentenes Forening

Markedet er i en bedring etter koronapandemiens utbrudd.

Per Jæger
nyheter

Boligprodusentenes Forening skriver i en pressemelding at de månedlige tallene for salg og igangsetting av nye boliger viser at aktiviteten første halvår aldri har vært lavere enn den var i 2020.

– Solgte boliger i andre kvartal er rekordlavt. Færre nye boligprosjekter medfører fall i boligforsyningen og forsterker prisveksten i boligmarkedet, særlig i Oslo og storbyene, sier administrerende direktør Per Jæger i pressemeldingen.


Oppsving i hyttesalget

I årets 2. kvartal ble det omsatt nær 10 prosent flere fritidsboliger i fritt salg, sammenlignet med samme tid i fjor.


Bekymret for prisvekst på bruktboliger

Jæger er optimistisk for nyboligmarkedet.

– Salget av nye boliger i juni viste oppgang sammenlignet med fjoråret, men samtidig må vi huske at 2019 hadde det laveste junisalget på 10 år. Markedet er i en bedring etter koronapandemiens utbrudd, men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til fremtidig smittespredning og konsekvensene for kjøperes jobbsikkerhet og evne til å finansiere ny bolig.

Boligprodusentenes forening mener at prisveksten i bruktboligmarkedet er bekymringsfull. De mener at det snart er uoppnåelig for folk med vanlig inntekt å eie egen bolig i de største byene. Derfor bør ikke boliglånsforskriften strammes inn nå, skriver foreningen.


Boligprodusentene: Mindre bygging gir høyere boligpriser

Færre nye byggeprosjekter presser opp prisene på eksisterende boliger, spesielt i byene, opplyser Boligprodusentene.


Økt salg av nye boliger i Troms

Ifølge pressemeldingen har det vært et godt salg av nye boliger i Troms i juni i år sammenlignet med i fjor.

Salget av nye boliger andre kvartal var 49 prosent høyere enn i 2019, og i første halvår var salget 22 prosent høyere enn i 2019.