Regjeringen vil ha strengere regulering av elsparkesykler

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) ber Statens vegvesen utrede strengere regulering av elsparkesykler. Målet er å ha nødvendige forskriftsendringer på plass til våren 2021.

NYE REGLER: Statens vegvesen skal utrede egnede reguleringer og høringsforslag til forskriftsendringer etter vegtrafikklovgivningen som kan håndtere utfordringene knyttet til fremkommelighet og ulykker. Her står elektriske sparkesykler står parkert i Oslo.  Foto: Terje Pedersen

Jeg håper på gode innspill til hvordan vi kan redusere de negative konsekvensene vi har sett, og samtidig bevare de positive sidene ved denne typen mikromobilitet.

Knut Arild Hareide (KrF)
nyheter

– I utgangspunktet er små elektriske kjøretøyer som elsparkesykler et positivt tilskudd til bymiljøet, og bidrar til økt mobilitet. Samtidig ser vi store utfordringer ved utbredelsen og bruken av slike kjøretøyer som nå gjør seg gjeldende i de største byene våre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Derfor ber statsråden Statens vegvesen om å utrede nærmere hvordan regjeringen bør stramme inn på de generelle reglene som gjelder parkering og bruk av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy.


Tror ikke kommunen kan nekte selskap å drive utleie av elsparkesykler i Tromsø

Hvis Delivero Nord går inn for å etablere utleie av elsparkesykler i Tromsø, så kan det bli vanskelig for politikerne å stanse dem.


Nye regler klare våren 2021

I dag er det ingen selskaper som driver utleie av elsparkesykler i Nord-Norge, men Delivero Nord ønsker å etablere utleie i Tromsø, Harstad og muligens Bodø.

Leder i Kommune- og byutviklingsutvalget, Tone Marie Myklevoll (Ap), sa til iTromsø tirsdag at hun mener det er på høy tid at regjeringen må komme med et nasjonalt regelverk for bruk av elsparkesykler.


Glenn (33) vil starte utleie av elsparkesykler i Tromsø: – Vi vet at det blir motstand

Glenn Kanebog sikter seg inn mot Harstad, Tromsø og Bodø - vil være først ute med å etablere utleie av elsparkesykler i Nord-Norge.


– Det er på overtid. Jeg synes det er rart at de har brukt så lang tid på dette, sa Myklevoll.

Etter at Statens vegvesen har gjort sin utredning vil det bli gjennomført en alminnelig høring av de forslagene som fremmes. Målet er å ha nødvendige forskriftsendringer på plass til våren 2021.


Robin (40) reagerer på Barbara Vögeles (MDG) kritikk av elsparkesykler: – Skal jeg heller kjøre dieselbilen min til jobb?

Barbara Vögele vil ikke ha utleie av elsparkesykler i Tromsø og mener at det bør være veldig strenge regler for hvor disse syklene får kjøre. Elsparkesyklist Robin Johannessen er dypt uenig.


– Det er behov for strengere regler

Statens vegvesen skal utrede egnede reguleringer og høringsforslag til forskriftsendringer etter veitrafikklovgivningen som kan håndtere utfordringene knyttet til fremkommelighet og ulykker.

– Det er behov for strengere regler for elsparkesykler. Både erfaringene så langt og innspill jeg har fått etter møter med både kommuner, interesseorganisasjoner og næringen selv tilsier dette, sier Hareide og legger til:

– Jeg håper på gode innspill til hvordan vi kan redusere de negative konsekvensene vi har sett, og samtidig bevare de positive sidene ved denne typen mikromobilitet.


Sterkt kritisk til elsparkesykler i Tromsø

Tromsø kan være neste by der innbyggerne kan leie elektriske sparkesykler for å ta seg frem dersom Harstad-selskapet Delivero Nord får viljen sin. Men planene møter kraftig motbør fra ansvarlige politikere.


Utredningen skal blant annet omfatte:

  • Parkering og håndheving
  • Ruspåvirket kjøring
  • Bruk av fortau
  • Aldersgrense
  • Hjelmpåbud
  • Lokalt skiltede soner med bruksbegrensninger
  • Effektiv håndheving av forbudet mot flere på ett kjøretøy