Frykter flere brudd på Viltloven

Fredag startet årets elgjakt. Nå frykter politiet at flere jegere bryter Viltloven.

LOVBRUDD: Siden elgjegere slipper å måtte gjennomføre skytetrening i forkant av elgjakta, ser politiet for seg at flere bryter Viltlovens paragraf 19.  Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

nyheter

På grunn av koronasituasjonen slipper mange elgjegere i år å skyte 30 prøveskudd, og ta godkjenningsprøve som innebærer fem skudd mot blink på 100 meters avstand.

Nå ser politiet for seg at flere jegere kommer til å bryte Viltloven paragraf 19 som lyder slik:

«Jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom.»

– På skytebanene ser vi i år en markant nedgang i antall jegere som trener før jaktstart. Dette kan vise seg å gi negativt utslag med økt skadeskyting og feilvurderinger i gitte jaktsituasjoner, som for eksempel avstandsbedømming, overvurdering av egne skyteferdigheter, og uforsvarlig våpenhåndtering, sier Rolf Olav Sollied, miljøkrimkoordinator i Troms politidistrikt, i en pressemelding.


Rideklubben plages av elg: – Det fins ingen garantier for at elgen ikke vil være aggressiv mot folk

Elgen trives med å beite ved Rideklubben, noe som forstyrrer både hestene og rytterne. Men det er det ikke så mye å gjøre med.


Økt stress

Grunnen til at politiet vurderer at det i år kan komme flere brudd på Viltloven er blant annet dårlige skudd på dyr i bevegelse, skudd på for langt hold i forhold til skyteferdigheter, ubekvem skytestilling, ikke-dødelige skudd, og økt stress som fører til feile avgjørelser hos jegeren.

Dette kommer i tillegg til jaktforseelser som er gjengangere hvert år, som å ikke overholde varslingsplikten til kommunen, politiet og jaktrettshaver, ulovlig motorferdsel, og skutt dyr ut over tildelt kvote.


– Skadeskyting

Samfunnets krav til human jaktutøvelse, der viltet ikke skal utsettes for unødig lidelse, har blitt kraftig innskjerpet i løpet av de siste årene.

– Husk at en skadeskyting i seg selv ikke er straffbar. Alle kan være uheldig. Likevel er det de avgjørelsene du tar i forkant av skuddet, som avgjør om hendelsen er kritikkverdig og i verste fall straffbar, sier Sollied i pressemeldingen, og legger til:

– Ha dette i tankene når dere tar med dere våpenet ut på jakt, og lær dere å kjenne deres begrensning. Husk at du aldri skal angre på skuddet du ikke skjøt.