Statsbudsjettet 2021

Tromsø kommune får 138 millioner kroner mer i statlige overføringer: – Det synes jeg virker fornuftig

Tromsø kommune vil få 4,356 milliarder kroner i statlige overføringer neste år.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) forsikrer at kommunen skal kompenseres for utgifter knyttet til korona-bekjempelse.. Foto: Terje Pedersen / NTB  Foto: Terje Pedersen

nyheter

Beløpet utgjør en økning på rundt 3,3 prosent fra inneværende år.

– Det synes jeg virker fornuftig, men det er for tidlig for meg å uttale meg om overføringene før vi har fått anledning til å gå bak tallene og se på hva som faktisk ligger der, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) til iTromsø.


Statsbudsjettet 2021

Øker momsen for reiselivet og gjeninnfører flypassasjeravgiften: – Det er galskap

I mars halverte regjeringen momsen fra 12 til 6 prosent og fjerne flypassasjeravgiften for å hjelpe korona-rammede aktører i reiselivet, kulturlivet og idretten. Nå skal momsen opp på normalnivå igjen og avgiften gjeninnføres.


BEKYMRET: Ordfører Gunnar Wilhelmsen mener regjeringen er for optimistiske med tanke på situasjonen i den nordnorske økonomien.  Foto: Ronald Johansen

Dette er viktig for Tromsø

I tillegg til de 4,356 milliardene er det satt av 500 millioner til oppfølging av belønningsavtaler med Tromsø, Kristiansand, Buskerudbyen og Nedre Glomma.

Tromsø kommune og Troms fylkeskommune søkte sammen om 697 millioner kroner i belønningsmidler for de neste fire årene. Kommunen fikk innvilget 260 millioner fordelt over fire år, noe som dekker finansiering av kollektivtilbudet.

Kommunen ønsket imidlertid, gjennom belønningsmidlene, å blant annet forbedre kollektivtraseen på Kvaløysletta, sikre skoleveiene, lage snuplass på Langnes og opprette nye bussholdeplasser.

– Det var langt fra det vi søkte om i inneværende år. Det dekker kun kollektivtilbudet, og ingenting utover det. Med de 500 millionene som nå er foreslått satt av, kan det se ut til at vi kanskje kan få mer enn forventet, men det er usikkert, sier Wilhelmsen.

Wilhelmsen er tydelig på at det viktigste for Tromsø kommune i neste års statsbudsjett, er å få dekket kostnadene og tapte utgifter knyttet til koronapandemien og bekjempelse av viruset.


Statsbudsjettet 2021:

Nå blir det dyrere for alkohol, tobakk og drivstoff

I regjeringens budsjettforslag for 2021, ligger det an til en kraftig økning i særlig prisen på alkohol og tobakk.


– Den økte arbeidsledigheten får også konsekvenser for skatteinntektene, og også dette må vi få kompensert. Det som er viktig for Tromsø, er at vi ikke kan få generelle overføringer fra staten for å kompenseres for kostnadene og tapene covid-19 påfører oss. Vi er spesiell og må bli spesielt behandlet, sier ordføreren.

Ministeren lover kompensasjon

Han viser til at Tromsø blant annet har mottaksplikt overfor skipsfarten, og derfor må ha mye høyere koronaberedskap enn andre byer i Nord-Norge.

– Vi har nettopp hatt Hurtigruten-situasjonen og nå har 24 personer om bord på en russisk tråler testet positivt. Det legger belegg på hele pandemisenteret vårt dersom vi velger å bruke det. Nå har finansministeren lovet at alt skal kompenseres, og jeg stoler på han når han sier det, kommenterer Wilhelmsen.


Slik er statsbudsjettet for idretten

Milliardbeløp til ny stimuleringsordning, økt momskompensasjon og milliontilskudd til enkeltarrangementer varsles for idretten i statsbudsjettet for 2021.


Ifølge regjeringen vil også samtlige av landets kommuner få dekket alle nødvendige kostnader knyttet til korona-bekjempelsen.

Finansminister Jan Tore Sanner opplyste under fremleggelsen av budsjettforslaget onsdag at det er satt av to milliarder ekstrakroner til dekking av korona-kostnader i kommunesektoren. Det vil også bli gitt kompensasjon for at skatteinntektene i 2020 vil bli lavere som følge av pandemien.

Sanner opplyste under presentasjonen at det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på konsekvensene av korona-pandemien, og det vil komme ytterligere kompensasjon til kommunene når dette arbeidet er ferdig.