Statsbudsjettet:

Tror på byvekstforhandlinger i 2021

Både Høyres Kent Gudmundsen og KrFs Helga Marie Bjerke tror at Tromsø vil kunne starte forhandlinger om en bymiljøavtale allerede i løpet av 2021.

LA FREM BUDSJETT: Høyres Kent Gudmundsen, KrFs Helga Marie Bjerke og Venstres Jonas Dahlberg Toft (til høyre) la frem lokale tall fra regjeringens nasjonalbudsjett.  Foto: Christer Pedersen

nyheter

Det uttalte begge to i forbindelse med en pressekonferanse i Tromsø der de sammen med Venstre Johans Dahlberg Toft presenterte lokale tall knyttet til regjeringens stadsbudsjettforslag.

Forhandlingene mellom Tromsø og Samferdselsdepartementet om en avtale om et gigantisk samferdselsløft i Tromsø skulle etter planen ha kommet i gang for flere år siden, men av ulike grunner har partene ennå ikke satt seg ved forhandlingsbordet.


Tromsøs vei mot en byvekstavtale
  • Tromsø har ventet i årevis på å komme til forhandlingsbordet med regjeringen om en byvekstavtale. Siste hinder har vært det nye nullvekstmålet fra bompengeforliket fra august i fjor.
  • I juni ble det nye nullvekstmålet lagt fram og dermed ligger veien åpen for at Tromsø kan starte forhandlinger med staten om spleiselaget som skal løfte byområdets infrastruktur for samferdsel.
  • Regjeringen har stilt som krav at både Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune måtte vedta at samferdselsprosjektene i Tenk Tromsø skulle tilpasses bompengeforliket fra i fjor og det nye nullvekstmålet. Det ble gjort i juni.
  • Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) har sagt at han håper forhandlingene blir ferdige i løpet av våren 2021.
  • Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sa i september til iTromsø at det på grunn av en anstrengt budsjettsituasjon er vanskelig å starte forhandlinger om byvekstavtaler med de fem mindre byområdene nå.
  • 8. september var Hareide i Tromsø for å møte ordfører og fylkesråd. I etterkant av møtet ble det klart at kommunen må vedta en bypakke med bompenger i løpet av oktober før det blir aktuelt å forhandle om en byvekstavtale.
  • I oktober vedtok kommunestyret en bypakke med bompenger. Saken skal videre til behandling i Stortinget våren 2021 før det kan bygges 15 bomstasjoner på Tromsøya som skal være med å finansiere veiprosjekter som for eksempel ny bru til Kvaløya.
  • De fire store som allerede har fått byvekstavtaler med staten er Oslo, Bergen, Nord-Jæren og Trondheim.
  • De fem neste byområdene som venter på å komme til forhandlingsbordet er Tromsø, Kristiansand, Buskerud, Grenland og Nedre Glomma.

For Tromsøs del har det betydd at cirka åtte milliarder kroner i samferdsels- og miljøinvesteringer står i stampe. Halvparten av pengene er tenkt å komme fra staten – resten fra bilistene i Tromsø i form av bompenger.

Tidligere i høst ga samferdselsminister Knut-Aril Hareide en sjokkbeskjed til byens politiske ledelse – som nærte et håp om å kunne få på plass en byvekstavtale før sommeren.

Dette ble imidlertid tilbakevist av ministeren som sa at det langt fra var sikkert at det ville være mulig å komme i gang med forhandlinger.


Hareide (KrF) med kalddusj til Tromsø: – Vanskelig å starte forhandlinger om byvekstavtaler nå

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) håper å kunne signere en byvekstavtale med staten før sommeren 2021, men samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil ikke engang love at det blir forhandlinger.


På pressekonferansen på Næringslivets hus i Grønnegata tirsdag prøvde imidlertid Bjerke og Gudmundsen å skape optimisme rundt nye forhandlinger.

AVTALE: Det er politisk enighet om innføring av bompenger i Tromsø som en del av et større samferdsels- og miljøløft.  Foto: Frank R. Roksoy

– I diskusjonene på Stortinget så er alle enige om at Tromsø står først i køen når det kommer til forhandlinger. Blant annet fordi det ikke er noen byer i Nord-Norge som har byvekstavtaler, sier Gudmundsen.

Forhandlingsstarten er blitt forsinket av at de fire største byene i landet har stått foran i køen til statskassa. Nå er forhandlingene med Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i det nærmeste avsluttet – og Tromsø, Kristiansand og tre andre byområder står på vent.


Hareide vil ikke love forhandlinger om byvekstavtale:

KrF-Bjerke etter sjokkbeskjeden fra egen minister: – Jeg er kjempeskuffa

Tromsø-politikerne er skuffet over Knut Arild Hareides (KrF) signaler om at det ikke blir forhandlinger om byvekstavtale nå.


– Signalene jeg har fra våre folk i Samferdselsdepartementet er at Tromsø skal prioriteres først, og at forhandlingene kan komme i gang i løpet av kort tid, sier Helga Marie Bjerke – partifelle til samferdselsministeren.

LOKALT OG NASJONALT: Ordfører Gunnar Wilhelmsen og samferdselsminister Knut-Aril Hareide. 

I påvente av en byvekstavtale må Tromsø ta til takke med 67 millioner kroner i såkalte belønningsmidler til kollektivtrafikken.

Støtteordningen er fireårig, og vil i løpet av støtteperioden gi Tromsø mellom 260 og 280 millioner kroner som skal komme byens bussbrukere til gode.

– Det skal blant annet gi et bedre busstilbud og lavere billettpriser, sier Gudmundsen.


Reguleringsplanen for E8 klar - legges ut til offentlig høring

Den endelige versjonen av ny reguleringsplan for E8 gjennom Ramfjorden er nå klar, og den legges nå ut til offentlig høring til i sommer.


I regjeringens statsbudsjettforslag ligger det også penger til å videreføre planarbeid og byggestart av nye E8 fra Sørbotn til Lauksletta i Ramfjord.

NY E8: Det er satt av penger til å videreføre arbeidet med ny E8 i Ramfjord.  Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

– Det er satt av penger til dette i bevilgningene til Statens vegvesen, sier stortingspolitikeren.

Det er også satt av en massiv slump penger til et annet stort veiprosjekt som vil påvirke reisetiden mellom Tromsø og Vesterålen.

– Regjeringen ønsker å bevilge 10 milliarder kroner til Hålogalandsveien. Det skal bygges bruer og tunneler mellom Tjeldsundbrua, Harstad og Sortland – noe som vil gjøre kjøretiden mellom Tromsø og Vesterålen 30 minutter kortere. Det vil få betydning også for Tromsø, sier Gudmundsen.