Forskere fant plast i fiskefilet

Forskere ved Havforskningsinstituttet har funnet mikroplast både i fiskefilet og i lever hos fisk.

PLAST: Havforsker Tanja Kögel ved Havforskningsinstituttet har vært ansvarlig for plastanalysene.   Foto: Christine Fagerbakke/HI

nyheter

Ifølge forskningsinstituttets egne nettsider er det nye metoder som har gjort det mulig å finne mikroplast både hos oppdrettslaks, villaks og fjellørret. Forskningen er gjort av Havforskningsinstituttet i samarbeid med NORCE og NILU.

– Vi vet at det er mikroplast i filet og lever, men metoden er ikke god nok ennå til å måle nøyaktig hvor mye det er. Studien er for liten til at vi kan konkludere på et gjennomsnittlig innhold av mikroplast i fisk, og dermed også hvor mye mennesker får i seg gjennom sjømaten, sier forsker Tanja Kögel ved Havforskningsinstituttet.

Til hi.no sier Kögel at forskerne til sammen har undersøkt 40 oppdrettslaks fra to ulike lokaliteter, samt 15 villaks fra Sørfjorden utenfor Bergen, og 15 fjellørret fra tre fjellvann i Rogaland i samleprøver.


Millioner på spill for eksport av norsk torsk

Eksport av norsk torsk kan møte solid motstand neste år. Både manglende handelsavtaler og uavklart miljøsertifikat kan ramme en av norsk eksportnærings viktigste varer.


Resultatet var funn av mikroplast både i lever og muskelvev, i både oppdrettsfisk og villfisk.

– De fleste partiklene som ble funnet var under 50 mikrometer, og helt ned til 10 mikrometer, som er minste mulige størrelse vi kan påvise, forklarer forsker Tanja Kögel.


Etter mange års kamp kunne Veterinærinstituttet endelig åpne sine nye lokaler: – Det føles godt å bli satset på

Mandag 19. oktober kunne Veterinærinstituttet i Tromsø, etter flere år med kamp for overlevelse, endelig erklære sine nye lokaler for åpnet.


Forskeren forklarer at selv om det ikke er mulig å slå fast konsekvensene for mennesker så er forskningen nyttig likevel.

– Vi kan starte kartleggingen av mikroplast i mat og dyr ved hjelp av dagens metode, deretter kan vi se på effekten mikroplasten har, sier hun.