Ber skoleelever holde seg unna kjøpesenter. Slik reagerer senterlederne

Rektor ved Sommerlyst skole har sendt ut melding til samtlige foresatte ved skolen for å hindre ytterligere smittespredning.
nyheter

«På bakgrunn av den siste ukes økning i Covid-19-tilfeller i Tromsø, ønsker vi å oppfordre elever til å praktisere gode smittevernrutiner også etter skoletid. Vi ber foresatte om å oppfordre sine barn til å holde seg unna steder som ungdom trekker mot etter skoletid. Dette gjelder særlig byens kjøpesentre, hvor unødvendig smitterisiko kan oppstå som følge av større ansamlinger av ungdom etter skoletid. På slike steder møtes gjerne elever fra ulike skoler, noe som utgjør en økt smittefare på tvers av byens skoler. Besøk på kjøpesentre og butikker som ikke er helt nødvendig må derfor unngås, og vi håper dere kan snakke med barna/ungdommene om dette», skriver rektor Merethe Dalseth i meldingen.

Her påpeker hun at denne oppfordringen kommer fra Næringsrådgiver Haakon Worum i Tromsø kommune på vegne av arbeidsgruppa for smitteverntiltak.

Ifølge Worum har oppfordringen blitt sendt til alle ungdomsskolene i kommunen.


Stenger Kulturskolen etter smitteutbrudd: - Vi har egentlig bare ventet med å trykke på knappen

Onsdag fikk en av elevene på Kulturskolen påvist smitte av koronaviruset. Konstituert rektor Torbjørn Ingvaldsen stenger nå ned skolen inntil videre.


– Veldig positivt

Laila Myrvang, senterleder på Jekta, støtter oppfordringen Worum har kommet med.

– Jeg synes det er veldig positivt at kommunen har sendt melding til ungdomsskolene om at foreldrene bør ta en prat med barna om forebyggende tiltak, sier Myrvang og presiserer at alle som ikke er i karantene er velkommen til Jekta.

– Om alle følger rådene om å holde avstand og ha god håndhygiene så kan man få en trygg førjulshandel.

STØTTES: Laila Myrvang, senterleder på Jekta, støtter oppfordringen fra kommunen.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Nekter dem ikke adgang

Oppfordringen betyr ikke at ungdommen ikke er velkomne på Jekta.

– De er hjertelig velkommen. Her er det mer snakk om når de kommer i klynger og ikke klarer å holde avstand, i tillegg til at de ikke har planer om å handle.


Kommuneoverlegen er ikke overraska over at mange elever avla positiv koronatest: – Vi frykta det verste

Ordfører Gunnar Wilhelmsen mener at massetestingen av alle elever på Kongsbakken videregående skole har avdekket at det er mange som er smitta uten å ha symptomer.


Veronica Evertsen, senterleder på Nerstranda er enig med Myrvang.

– På generelt grunnlag tenker jeg man må være varsom på ansamlinger i lys av den situasjonen som Tromsø nå er i. Vi ønsker ikke store ansamlinger av folk, men at de skal gjøre forskjellige ærender og kunne bevege seg rundt. Det er stor forskjell på å handle og bare å henge, sier Evertsen.

STØTTES: Senterleder ved Nerstranda, Veronica Evertsen, er positiv til kommunens oppfordring.  Foto: Ronald Johansen

Øker vaktholdet

Nå kommer Jekta til å passe på at de besøkende opprettholder smitteverntiltakene.

– Vi er opptatte av å holde avstand. Det er det som er viktig nå. Dette er en dugnad som alle må ta i et tak. Vi har intensivert vaktholdet for å hjelpe besøkende å holde en meters avstand, og minne dem på den regelen som er viktig nå, sier Myrvang og påpeker at det ikke bare gjelder ungdommene.

– Man legger merke til om folk bare henger eller skal handle. Dette gjelder alle aldersgrupper. Situasjonen nå er at alle er på dugnad, sier Evertsen.