Studentparlamentet krever undervisningsfri på samenes nasjonal dag: – 17. mai er en rød dag. Det må 6. februar også bli

Studentparlamentet på UiT har vedtatt en resolusjon om å likestille den samiske nasjonaldagen med den norske.

VIL LIKESTILLE NASJONALDAGENE: Studentparlamentsleder Herman Siggerud ønsker at 17. mai og samenes nasjonaldag.   Foto: Aurora Ytreberg Meløe

nyheter

Samenes nasjonaldag er den 6. februar, og markerer det første samemøtet i Trondheim i 1917, arrangert av Elsa Laula Renberg.

Dagen feires over hele Norge, men er ikke likestilt med den norske nasjonaldagen – som er rød i kalenderen. Studentparlamentet mener derfor at det er på tide å anerkjenne samenes nasjonaldag som likeverdig med grunnlovsdagen 17. mai.

Ønsker undervisningsfri

De understreker at 6. februar burde være en rød dag, i likhet med andre helligdager, samt 1. og 17. mai. Dette medfører skolefri og anledning for å feire dagen.

– Ettersom Sameloven av 1987 vedtok at samiske språk og det norske språk er likestilt, er det på høy tid at begge nasjonaldagene også likestilles, understreker de.

Studentparlamentet mener at UiT ikke kan kalle seg et fullverdig samisk universitet før nasjonaldagene er likestilt.

Deres resolusjon har tre konkrete kulepunkter:

1. Å innføre undervisningsfri på UiT- Norges arktiske universitet den 6. februar.

2. Å Jobbe for et nasjonalt vedtak om å gjøre samenes nasjonaldag til en rød dag.

3. Å Jobbe for at alle arrangementer på universitetet på den samiske nasjonaldagen spres utover uken nasjonaldagen befinner seg.

Små skritt mot stor endring

Herman Siggerud, leder av Studentparlamentet, står i spissen for å få gjennomført de foreslåtte endringene.

– Alle vet hva 17. mai står for, og målet vårt er å informere folk om betydningen og historien ved 6. februar, sier Siggerud

For å kunne etablere samenes nasjonaldag som en rød dag, må man gå gjennom Stortinget, dermed har studentparlamentet begynt med små skritt.

– Målet er at dagen skal bli en nasjonal rød dag, likestilt med 17. mai, men det er en lang vi dit. Dermed har vi begynt denne aksjonen med små skritt, og har nå søkt om undervisningsfri på UiT denne dagen, forklarer Siggerud.

En slik utvikling krever mye planlegging. Derfor skal saken ut på høring internt ved UiT om kort tid.

– Man må få det vedtatt i god nok tid, slik at de som planlegger semesteret har tid til å legge opp undervisningen til neste år, sier Siggerud.

Hans mål er at 6. februar skal feires på samme måte som 17. mai, og at det skapes en bevissthet i folket om hvorfor dagen feires.