Mattilsynet: - Blir bare spekulasjoner

Mattilsynet mener dette er en svært vanskelig sak å komme til bunns i.

Hilde Haug i Mattilsynet mener det er umulig å si noe om hvor det døde dyret stammer fra og hva som har skjedd.  Foto: Ronny Kanck

nyheter

Seksjonssjef i tilsyn av dyr og slakt i Mattilsynet region Troms og Svalbard, Hilde Haug, sier dette er en sak det er vanskelig å nøste opp i.

- Dette virker som slaktavfall. Det kan være et dyr som er slaktet og at dette er en avfallssekk etter det, sier Haug.

Det var mandag formiddag Ronny Kanck fikk øye på et dødt dyr pakket inn i to søppelposer ved HT.

En forurensningssak

Foreløpig anser Haug dette for å være en forurensningssak.

- Vanligvis skal avfall etter slakt håndteres ved å destrueres. Ved for eksempel slakterier må avfallet fraktes til godkjent avfallsplass, sier Haug.

- Spekulasjoner

I hvilken grad slaktet er lovlig eller ikke, er i følge Haug umulig å si.

- Så lenge ingen savner dyret og sier det er deres, blir det vanskelig, påpeker hun.

Det som kompliserer saken er at man foreløpig ikke vet hvordan dyret døde, eller om vedkommende som eventuelt har avlivet det har lov til å gjøre det.

- Det kan være noen har kastet det i havet og så har det flytt på land. Det kan også være tjuvslakt, men det blir bare spekulasjoner når vi vet så lite. Det vil bli vanskelig å finne ut av den saken her, mener Haug.