100 ansatte ved Sparebanken Nord-Norge må gå

Økt digitalisering, endret kundeadferd og behov for omstilling fører til overtallighet i Sparebanken Nord-Norge.

Jan-Frode Janson, konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge  Foto: Ronald Johansen

nyheter

De tilbyr nå frivillige sluttpakker til sine medarbeidere. I en pressemeldingen forklarer de at samfunnet digitaliseres og kundeadferden er i endring i mange bransjer, blant dem finansbransjen. Bruken av mobilbank og nettbank øker sterkt. En konsekvens av dette er at antall ansatte i bank reduseres. Dette gjelder også Sparebanken Nord-Norge.

100 må gå

Jan-Frode Janson, konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge, forklarer at det er 100 årsverk som skal kuttes, men de håper at det skal bli løst med sluttpakker.

– Skulle vi feile, så må vi vurdere andre tiltak. Men vi forventer at det skal løses gjennom sluttpakkene, sier Janson til iTromsø.

Sparebanken Nord-Norge har om lag 900 medarbeidere.

– Raus sluttpakke

Sluttpakken beregnes ut fra to kriterier; alder og ansiennitet.

– Det er en raus sluttpakke. Hvis man får full uttelling på begge kriteriene, så kan man ende opp med en sluttpakke på to år. Banken er sterkt finansiert og det er en fordel at vi setter i gang tiltak nå før det er akutt, forklarer Janson.

Han påpeker at de også vil ansatte nye kompetanse.

– Det er en ekstrem digitalisering. For tre år siden var smarttelefonen helt ukjent for oss, men nå er 60 prosent av trafikken fra denne plattformen. Denne endringen krever en omstilling hos oss. Vi investerer i IT og ansetter ny kompetanse, dermed får vi en overtallighet, sier han.

iTromsø omtalte kuttene til Sparebanken Nord-Norge tidlig i september. Da forklarte kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen at det ikke var lagt fram tall – verken i kroner eller hvor mange som eventuelt kunne bli rammet av kuttene. Men han fortalte at det ble i et internt analysearbeid nevnt en sum på 200 millioner kroner.

Overskudd

Janson berømmer de tillitsvalgte for usedvanlig god dialog.

– Kommunikasjonen mellom tillitsvalgte og ledelsen har vært preget av åpenhet og tydelighet. Vi mener det er en fordel at vi foretar en omstilling mens vi ennå har handlingsrom til å skape gode løsninger for den enkelte medarbeider, sier hovedtillitsvalgt Vivi Ann Pedersen i Sparebanken Nord-Norge.

Sparebanken Nord-Norge har de siste årene lagt fram store overskudd – flere ganger rundt 1 milliard kroner. Også årets tall har vært oppløftende og det er betalt ut store beløp i utbytte til eierne.