70 flyktninger til Tromsø

De første syriske flyktningene vil snart komme til Tromsø. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ser likevel utfordringer med kommunenes krav til flyktningene.

KLAR: Byråd for utdanning, Anna Amdal Fyhn (H), er klar til å ta imot flyktningene.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Tromsø kommune har sagt ja til anmodningen om å ta imot 70 flyktninger i 2015 og 2016.

– Vi har fått anmodning om å motta fem syriske flyktninger som kvoteflyktninger, og disse kommer i november. De øvrige 65 må vi vente på tilbakemelding fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), før vi kan motta, sier byråd for utdanning, Anna Amdal Fyhn (H).

LES OGSÅ: Samlet penger til tre formål

Trenger info

Fyhn sier IMDi har fått svar på at kommunen er klar til å ta imot de syriske flyktningene, men at de må vite mer om hvem de er før de kan starte forberedelsene.

– Vi har god kontakt med IMDi og vi følger med. Det er umulig for oss å forberede oss på en skikkelig måte når vi ikke vet noe om alder, familieforhold og hvilke behov de har. Hvilke boliger har de behov for? Skole? Barnehage? Helse? Dette er ting vi må vite før vi kan motta dem, sier Fyhn.

LES OGSÅ: – Dette er ikke "lykkejegere"

Blir presentert

Regiondirektør for IMDi i Nord-Norge, Dulo Dizarevic, sier det vil bli presentert en liste på 70 personer for Tromsø kommune om svært kort tid.

– Da vil de snart kunne starte med å tilrettelegge for faktisk bosetting, sier han.

Dizarevic ser likevel store utfordringer med at flere kommuner krever at flyktningene skal være syriske eller syriske barnefamilier.

– De syriske flyktningene vi ser på TV og leser om i avisen vil ikke være bosettingsklare før om veldig lenge. Vi kan ikke holde tritt med media, sier han.

LES OGSÅ: Krever at Tromsø bosetter flere flyktninger

Vanskelige krav

Dizarevic anslår at 1.000 av de 3.000 som bor på mottak i Nord-Norge har fått oppholdstillatelse og er bosettingsklare.

– Vi vil så snart som mulig få tømt statlige mottak for dem som venter på bosetting. Hvis kommunene vil gi plassene de har til disposisjon uten særlige forbehold, får vi tømt mottakene og gjort plass og kan begynne med blanke ark i 2016, sier han.

De fleste bosettingsklare flyktningene er enslige menn fra Eritrea, Syria og Sudan.

– Vi er glade for at kommuner vil bosette flyktninger, men flyktninger er så mangt. Hvis alle skal stå på kravet om at det må være syriske familier, så blir dette svært vanskelig. Mange av de flyktningene har nettopp kommet, men søknadene deres er ikke behandlet ennå. En slik prosess kan ta over ett år, sier han.

Appell til kommunene

IMDi har nå sendt nytt anmodningsbrev til kommunene for planperioden 2016–2019. der ber de kommunene om å fatte bosettingsvedtak uten forbehold knyttet til nasjonalitet og familiesammensetting.

– Systemet er under press og vi gjør det vi kan for å møte de forventningene kommunene har til oss. Vår appell til kommunene er om å svare positivt på vår anmodning og gi oss et tall uten særlige forbehold, sier Dizarevic.