Slik blir det nye Matservice-kvartalet

Slik blir nye Storgata 25 og Matservice etter ombyggingen. Matservice får doblet butikkarealet og det kommer en helt ny promenade mellom Storgata og Strandgata.

NYBYGG: Fasaden sett fra Strandgata, med Nerstranda til høyre. De to fasadehøydene tilhører det nye tilbygget i kvartalet. Illustrasjon: Niels Torp as Arkitekter 

MER PLASS: Eurospar Matservice får dobbelt så stor plass etter ombyggingen. Illustrasjon: Niels Torp as Arkitekter 

NY FASADE: Strandtorget 1–3 får to nye etasjer i tillegg til fasadeopprusting. Kaffebønna får doblet areal etter ombyggingen, mens frisøren Benoni og Rosa flytter til venstre andre siden av inngangen i bygget. Illustrasjon: Niels Torp as Arkitekter 

FRA LUFTA: Slik ser Storgata 25 ut fra lufta, med hus A og B hvor det kommer store endringer. Illustrasjon: Niels Torp as Arkitekter 

PÅBYGG: De to nye toppetasjene sett fra nedre del av Strandtorget. Til høyre The Edge. Illustrasjon: Niels Torp as Arkitekter 

nyheter

Det er A/S Pellerin som eier Storgata 25. Etter å ha vurdert ulike løsninger de siste årene har eiendomsutvikleren landet på et prosjekt tegnet av Niels Torp as Arkitekter. Torp tegnet også hotellet The Edge.

– I årene løp har vi vært på ulike spor, men nå har vi konkludert. I løpet av uka sender vi inn reguleringsplanen, sier direktør Kenneth Bless i A/S Pellerin.

LES OGSÅ: Får store konsekvenser for bedriftene

Dobler arealet

Han vil ikke ut med nøyaktig hvor mye utbyggingen vil koste, men legger ikke skjul på at de gjør en stor investering i sørbyen.

– Vi snakker om et tresifret millionbeløp.

Storgata 25 består i dag av rundt 5.000 kvadratmeter bygningsmasse. I tillegg til Eurospars matbutikk i første etasje er det kontorer i resten av bygget, og parkering i kjelleren.

Etter ombyggingen som omfatter noe riving, rehabilitering og cirka 10.000 kvadratmeter nybygg i energiklasse A, så blir totalarealet til sammen rundt 14.500 kvadratmeter .

– Eurospar blir dobbel størrelse i forhold til i dag. I tillegg tar vi bymessig grep og lager en glassoverbygd passasje mellom Storgata og Strandgata som blir offentlig tilgjengelig i butikkens åpningstid. Den vil blant annet knytte havnepromenaden til Storgata, sier Bless.

LES OGSÅ: Vil bygge om fasaden

To byggetrinn

Det nye kontorbygget over Matservice ser ut som to bygg fra Strandgata, men er i realiteten ett. Hvem som blir leietakere i kontorbygget er ennå ikke klart.

– Vi er i dialog med interessenter og vi vil ha full trøkk på det mens reguleringsplanprosessen pågår. Utbyggingen er delt i to. Første byggetrinn er den nye kontorblokka på nordsiden av eksisterende høyblokk og utvidelse av Matservice. Andre byggetrinn består av eksisterende høyblokk og sørover. Reguleringsplanen omfatter hele kvartalet.

LES OGSÅ: Kjøper mer av sentrum

Mer på gang

Han tror prosjektet kommer til å bli god mottatt og frykter ikke noen ny høyhusdebatt.

– Vi tror ikke det blir mye motstand mot planene. Vi har lagt inn kvaliteter i dette prosjektet som gir mye tilbake til byen. Vi fornyer et slitent kvartal, vi fjerner overflateparkeringsplasser og rydder opp i det som i dag er et kaotisk trafikkbilde, vi åpner opp sentrumsstrukturen med den nye passasjen. Dette er et ambisiøst prosjekt med arkitektoniske kvaliteter, som ikke utfordrer høyden på omkringliggende bebyggelse.

I tillegg til å ruste opp Storgata 25 skjer det også ombygginger i «hovedkvarteret» til Pellerin på Strandtorget. Fasaden skal bygges om og det kommer to nye etasjer på toppen av dagens bygg.

LES OGSÅ: Ikke lenge igjen for Shell

Også Biffhuset

– Vi skal ha inn nye leietakere i femte og sjette etasje. Kaffebønna overtar arealene til frisøren Benoni og Rosa og dobler arealet, mens frisøren flytter over på andre siden av førsteetasjen, sier Kenneth Bless.

Biffhuset i nabobygget skal også gjennom en ansiktsløftning. Her kommer ny glassfasade med markiser.

– Det vil gi bedre forhold for uteservering og kobler baren og bryggemiljøet inne i baren bedre til Strandtorget. Vi har fått byggetillatelse og arbeidet skal være ferdig i løpet av et par uker.