Vil lage en grense for Tromsømarka

En grense for Tromsømarka må fastslås en gang for alle – og innen et år må en sak på bordet i kommunestyret.

VIL HA FORVALTNINGSPLAN: Brynmor Evans ønsker også en forvaltningsplan for hele Tromsømarka. 

nyheter

Det er i hvert fall ønsket til Miljøpartiet de Grønnes Brynmor Evans – som har levert inn en interpellasjon til onsdagens kommunestyre om saken.

I tillegg ønsker Evans at det skal utarbeides en forvaltningsplan for Tromsømarka der bruk, drift, investeringer og fordeling av utgifter skal slås fast.

LES OGSÅ: Her skal det renne varmtvann

Vil kjøpe mark

Å fastsette en markagrense har tidligere blitt foreslått av Arbeiderpartiet. I Evans forslag vil han dels ha en fast grense for marka, dels ha en plan for oppkjøp av områder.

Dette vil Evans også ha:

• Utredning som gjennomgår de juridiske, økonomiske og forvaltningsmessige forhold som skal til for å sikre at friluftsliv og myk samferdsel kan skje innenfor markagrensa, og hvor annen virksomhet blir uaktuelt.

• Utredning som inneholder kostnader og hvordan man kan få statlig sikring og gjennomført oppkjøp av områder fra grunneiere innenfor området.

LES OGSÅ: Fylkesmannen i villrede om arealplanvedtak

Statlig forankret

Denne planen ønsker Evans skal utarbeides i samarbeid med andre myndigheter samt grunneierne i området.

– Hvor skal markagrensa gå og hvordan skal dette forankres økonomisk, forvaltningsmessig, juridisk og politisk, spør Evans i interpellasjonen.

For å få forankret planen best mulig vil han at staten skal sikre planen, og at den skal rulleres.

Til sist vil Evans at de godkjente områdereguleringene i Hamna – der det ble vedtatt å åpne for boligbygging – blir satt på vent til etter at en forvaltningsplan er lagt fram og vedtatt.