– Det er en enorm belastning

I over 30 år har Sylvi Viken Johansen og familien levd med at andre vil bygge alpinanlegg på eiendommen deres.

ET LIV I USIKKERHET: Arctic Center-planene har preget grunneier Sylvi Viken Johansen i hele hennes voksne liv. – I over 30 år har våre muligheter til å utvikle vår egen eiendom blitt satt på vent, forteller hun og ektemannen Asbjørn Johansen. 

STERKE FØLELSER: – Vi sliter med følelser som veksler fra sorg til sinne, sier Sylvi Viken Johansen. 

Dette har skjedd
  • 1978: De første skissene på et kurs- og konferansesenter presenteres.
  • 1980: Et alpinanlegg kommer inn i planene.
  • 1985: Selskapet Arctic Center AS opprettes.
  • 1988: Etter flere innsigelser og behandling i fire departementer, stadfester Miljøverndepartementet reguleringsplanen.
  • 2008 Detaljplanene for Håkøybotn godkjennes av Miljøverndepartementet.
  • 2013 Byrådet inngår utbyggingsavtale som regulerer ansvaret mellom kommunen, Statens vegvesen og Arctic Center.
  • 2014: Byrådet gjør vedtak om ekspropriasjon av bruksrett.
nyheter

HÅKØYBOTN: – Hvordan kan politikere og folk forvente at vi skal gå inn med eiendommen vår i et prosjekt som vi overhodet ikke har økonomisk tro på?

Gjennom hele sitt voksne liv har Sylvi Viken Johansen levd med planene om et storstilt alpinanlegg i Håkøybotn. I forrige uke vedtok byrådet ekspropriering av nødvendig utmark i området, slik at det 8.000 mål store alpinsenteret skal kunne bygges.

LES OGSÅ: Nå kan Tromsø få alpinsenter

Beslutningen vil ramme familien Johansen hardt.

– Disse planene har vært en voldsom belastning, det har til tider vært fryktelig slitsomt. Vi har bygd opp bruket vårt fra ingenting, men hadde det ikke vært for disse alpinplanene, ville vi gjort det på en helt annen måte. Eiendommen vår har vært båndlagt i snart 30 år, og hvert år har vi tenkt at det kan være det siste året vårt med sau, sier Sylvi Viken Johansen og ektemannen Asbjørn Johansen.

– Gjelder ikke penger

Vi møter dem midt under lammingen hjemme på Holemark gård i Håkøybotn. Familien er en av tre grunneiere som har uttrykt motstand mot Arctic Center. Deres eiendom utgjør området som vil bli mest berørt av de planlagte alpintraseene.

LES OGSÅ: Raser mot byrådet

Ifølge Johansen er eierne av de seks eiendommene hvor alpintraseene skal gå blitt tilbudt 2 prosent av overskuddet fra heisdriften på deling.

– Det er et svært dårlig tilbud, men det er uansett ikke pengene dette handler om. Vi ønsker ikke en slik utvikling for bygda, det føles ikke riktig, vi har en annen livsfilosofi, sier Sylvi Viken Johansen.

Kan ikke utvikle selv

Familien varsler at de vil klage eksproprieringsvedtaket inn for Fylkesmannen.

– Vi frykter likevel for at Fylkesmannen skal gi velsignelse til at byggingen kan starte før saken er blitt ferdig behandlet i rettsapparatet, sier Sylvi og Asbjørn Johansen.

Hun opplyser at hun ikke er blitt direkte konfrontert med det selv, men Sylvi Viken Johansen har fått vite at enkelte mener hun er ”den tverre dama” som ikke vil byens vel.

– Da disse planene kom for over 30 år siden, var det stor motstand i bygda. Etter hvert som årene har gått har engasjementet dalt, folk har tenkt at dette uansett ikke blir noe av. Selv har vi ikke fått anledning til å tenke over om vi ønsker å utvikle eiendommen vår, som for eksempel til hyttebygging eller noe annet. Vi snakker riktignok ikke om alpinplanene hver dag, men vi har dem hengende over oss hele tiden, sier Johansen.

LES MER: Is i rubben for Arctic Center

Hun understreker at det er planlagt en rekke traseer gjennom eiendommen deres, og mener det vil komme langt flere master på den enn de to-tre som Artic Center-ledelsen har omtalt.

Sorg og sinne

Ifølge grunneieren fikk Arctic Center-planene et nytt oppsving i kjølvannet av OL-planene, der familiens eiendom igjen brått skulle brukes til diverse idrettsanlegg.

– Det kjennes på kroppen hver gang det skrives om Arctic Center. Vi sliter med følelser som veksler fra sorg til sinne, sier Sylvi Viken Johansen.

Familien legger ikke skjul på at de er skuffet over at ikke Høyre har vernet om den private eiendomsretten i denne saken.

– Vi har tidligere fått deres forsikringer om dette, men prinsippene endres tydeligvis når man kommer til makten. Nå vil man altså ekspropriere for at private aktører skal kunne sko seg på andres eiendom.

– Vil oppleve stillheten

De understreker at de ikke verner om eiendommen sin i et forsøk på å holde andre folk unna.

– Tvert imot blir jeg glad når jeg ser folk på tur her. Det er et fantastisk område, som folk er hjertelig velkommen til å bruke. Vi har også gitt idrettslaget mulighet til å anlegge både skiløype og parkeringsplass på eiendommen vår, og vi har dessuten opparbeidet en skogsvei som folk kan bruke.

Familien Johansen driver selv med turistvirksomhet i småskala, gjennom utleie av et hus de har stående.

– Jeg tror ikke det er et nytt alpinsenter som vil trekke turister til Tromsø. Vi opplever at turistene som kommer hit gjør det fordi de vil oppleve stillheten, naturen, været, mørket og nordlyset. De er fascinerte av den uberørte naturen vår, at de kan gå i marka og på fjellet, sier Sylvi Viken Johansen.

– Men er det ikke også mange her i byen som ønsker et større skianlegg i Tromsø?

– Jeg vet at det fins planer for Kroken, som skal ha et langt større potensial enn dagens anlegg, men som aldri er blitt prioritert av kommunen. Og ikke glem at det er et værhardt område man vil bygge alpinanlegg i her i Håkøybotn. Det er mye snø her i år, men det er slett ikke gitt, sier Sylvi Viken Johansen.