Mer trøbbel for nyhotellet: Kommunen varsler tvangsmulkt

foto