Hans-Richard Floer Jensen (1927-1992): Operasangerens foreldre

GODE NABOER: Johannes Jensen, Maren Anna Floer, Jakob Olsen og lille Inger Johanne møttes tilfeldig i nabolaget og slo av en prat, slik gode naboer gjerne gjør. Vi antar at det er Jakobs kone og Inger Johannes mamma, Ulla Olsen (f. Nilsen) som har tatt bildet.