Nå kan du gå på tursti fra Lanesbukta til Stornaustet i Folkeparken

NYE TURSTIER: Prosjektleder for park og vei, Henrik Romsaas, er strålende fornøyd med oppgraderingen av turveinettet i Telegrafbukta. Foto: Ronald Johansen