I statsbudsjettet som legges fram av regjeringen er det satt av fem millioner kroner til prosjektstart for å få i gang prosjektet og byggingen av Tromsø museum - Universitetsmuseet.

I januar besluttet regjeringen at det skal bygges nytt bygg til Tromsø Museum lokalisert i Tromsø sentrum, med en kostnadsramme på 1,5 milliarder kroner.