Det er blant andre velforeningen på Tomasjordnes som har levert formell klage på etablering av småbåthavn i bukta like nord for Tomasjordnes.

Da reguleringsplanen for boligområdet ble vedtatt, ble det åpnet for en småbåthavn for 87 båtplasser, men denne ble ikke realisert i forbindelse med byggingen av pirene.

For halvannet år siden ble imidlertid planene plukket opp igjen da det ble fremmet søknad om dispensasjon fra begrensningene – utbyggerne ville ha 117 båtplasser.

Dette ble avvist av kommunen, så utbygger – Tomasjordnes Marina – fremmet et nytt forslag der man holdt seg innenfor det opprinnelige planforslaget. Da ble planene godkjent.

To velforeningen protesterte imidlertid mot disse planene – og har krevd at de stanses eller reduseres kraftig.

Kommunestyret sa imidlertid ja til Tomasjord Marinas søknad om å få fortsette med utbyggingen.