Avviste naboklage på småbåthavn

FÅR JA: Tomasjord Marina får fortsette med utbygging av en småbåthavn med 87 båtplasser. Foto: Ronald Johansen