I et brev til Olavsvern Group AS etterlyser en sauebonde på nytt gjerdene rundt Olavsvern etter at de ble fjernet på «Hundbergsiden» i forbindelse med grunnundersøkelsene. Dessuten må gjerdene på Ramfjordnessiden vedlikeholdes.

– Steinbruddet er utvidet og fremdeles helt usikret. Vi registrerer også at asfaltproduksjonen er i gang, det vil medføre at beitedyr vil komme inn på området med industri og anleggstrafikk, skriver bonden.