Etterlyser sauegjerde ved Olavsvern: – Steinbruddet er utvidet og fremdeles helt usikret

illustrasjonsbilde Foto: Paul Kleiven / SCANPIX