Grunneier varsler erstatningskrav mot kommunen

REAGERER: En grunneier vil ikke at plan 1824 for Workinntoppen settes i gang.