En grunneier varsler i et brev til kommunen at det vil komme et erstatningskrav dersom plan 1824 for Workinntoppen iverksettes ut ifra foreliggende plantegninger og kart.

Grunneieren reagerer på kommunen ikke har svart på om verken hvor stort areal som går tapt eller om tapet blir kompensert.

– Stiller meg undrende til kommunens behandling av denne saken når de sender ut vedtaket med tre ukers klagefrist midt i oppstart av ferie, skriver grunneieren.