Antibiotikabruken fortsatt for stor på norske sykehus

foto