Regjeringen ikke enig med klagene rettet mot vindmølleparken

foto