Frykter at nei til massedeponi i Kattfjorden kan føre til ulovlig dumping av søppel