Informerte om sikkerheten ved ubåt-anløp: – Jeg føler meg veldig trygg

foto
INFORMERTE: Major Elisabeth Eikeland ved Forsvarets operative hovedkvarter var vert for et større pressetreff der hun og andre representanter for sivile og militære myndigheter informerte om sikrings- og beredskapsrutinene knyttet til det planlagte amerikanske ubåtbesøket på Grøtsund. – Jeg kan ikke si nøyaktig når ubåten kommer, det inngår ikke i vår måte å operere på, men det er nært forestående, sier hun. Foto: Håkon Steinmo