Vil gjøre Aurora Kino til aksjeselskap: – Lavere tapsrisiko for eierkommunene

ANBEFALER AKSJESELSKAP: Kinodirektør Geir Martin Jensen anbefaler å gjøre om Aurora Kino til et aksjeselskap. Foto: Lars Åke Andersen