Troms Kraft gir ut en halv million kroner til «grønne» lag og foreninger

foto