Scenograf Ingvill Fossheim og arkitekt Berit Steenstrup er initiativtakerne til prosjektet «Dyrk Tromsø - Rambergan & St. Hanshaugen urbane nyttehager». Dette er et temporært hagebruk, som i utgangspunktet kun skal leve i sommer.

– Vi er begge nære naboer til området og har lenge sett potensialet i arealet. Det er en fantastisk fin beliggenhet, og et område som vi ønsker å fylle med aktivitet, forteller Fossheim.

Dyrke grønnsaker

Hun og Steenstrup tok kontakt med landskapsarkitekt Katrine Holm i kommunen, og hun tente på ideen om å ta i bruk grøntarealet til urbant hagebruk.

I helga ble hagen bygget og nå dyrkes det urter, salater, grønnsaker, potet, humlevennlige planter og bær i 40 kasser på området.

– De fleste kassene er felleskasser som alle som er med har ansvar for å vedlikeholde og ta vare på. I tillegg er det 10 familiekasser, og Kvamstykket barnehage har også en egen kasse, forteller Fossheim.

Møtes over grønnsakene

Hun har ikke tall på hvor mange som hjalp til i helga, men antar at det er rundt 15 familier med på prosjektet.

– I tillegg kom det flere forbi mens vi holdt på, som også ville være med, forteller hun.

Prosjektet har flere mål - initiativtakerne ønsker å gjenopprette Rambergan og St. Hanshaugen som sosial møteplass - slik det var før i tiden. I tillegg mener de at nyttehagene er et inkluderende prosjekt for nabolaget og for Tromsø.

– Vi håper kassene får stå i fred for folk og at folk ser på det som noen positivt som man har lyst til å ha.

– Viktig

Katrine Holm i kommunen mener initiativet er viktig.

– Det er viktig at folk tar områdene i bruk og det er viktig at vi får et godt samarbeid med lokalbefolkningen når vi skal utvikle områdene. Det er da folk får det de har bruk for, mener hun.

Gjennom dette prosjektet håper hun man kan få avdekket hvilket behov man har for området, og at man får avprøvd løsninger for hvordan man skal oppgradere.

– Når vi har funnet ut hva det er behov for skal vi finne en fin løsning på hva det skal bli til i framtiden og få det prosjektert og gjennomført, sier Holm, som antar at oppgraderingen av området kommer til å skje til neste år.

Kjøper materialer

– Kommunen har masse grøntarealer og vil gjerne skape oppmerksomhet rundt de som står ubenyttet. Vi ønsker å engasjere lokalbefolkningen og skape liv på disse stedene. I dette prosjektet er det lokalbefolkningen som driver og passer kassene, mens vi har støttet med innkjøp av materialer, forteller hun.

foto
KASSER: Rundt 40 kasser med urter, grønnsaker og bær er plassert ut på området ved Dramsveien. Foto: Børge Figenschau
foto
AKTIVITET: I helga var både store og små i aktivitet for å få nyttehagen på plass. Foto: Børge Figenschau