Sjåfører og vogntog fra utlandet, særlig Øst-Europa, er blitt vanlig på norske veier. Dette mener leder for Troms Transportarbeiderforening, Ole-Roger Storås, byr på problemer for næring. Han betegner dagens situasjon, med uerfarne sjåfører som kjører vogntog som ikke egner seg på vinterføre, som svært alvorlig.

– Vi anser dette for å være et stort problem, sier Storås.

Troms Transportarbeiderforening har 400 medlemmer – 75 til 100 av dem bor i Tromsø.

Trafikkfarlig

Storås har 40 års erfaring som yrkessjåfør, og hevder at situasjonen aldri har vært så ille som den er i dag.

Dårlige dekk og kjøretøy, kombinert med manglende erfaring med å kjøre på vinterføre, gjør at Storås frykter for trafikksikkerheten på norske veier.

Vil ikke foregripe

Når iTromsø snakker med Wilhelm Gjevestad i Statens vegvesen for å spørre om han kjenner seg igjen i situasjonen Storås beskriver, sier han at de per nå ikke har grunnlag for å svare på det.

– Vi kommer med statistikk for året 2015 neste uke, og jeg ønsker ikke å foregripe.

På et generelt grunnlag sier han imidlertid at de nordiske kjøretøyene gjerne kommer dårligere ut enn de østeuropeiske i storkontroller lenger sør i landet. Gjevestad viser blant annet til kontroller som ble gjort langs svenskegrensa i Hedemark i november, hvor det ble avslørt at østeuropeiske vogntog hadde bedre dekk enn de nordiske.

– Men at utenlandske sjåfører kanskje er uerfarne med norsk føre og trenger opplæring blir en annen sak, sier han.

«Ville Vesten»-situasjon

Storås mener at deler av problemet er at arbeidsgiverne som sitter rundt i Europa betaler dårlig og ikke tar ansvar for sjåførene som kjører i Norge. Selv om de risikerer bøter på flere titalls tusen kroner, og i verste fall å miste førerkortet, sendes sjåførene ut på vinterføret uten egnede dekk, og uten erfaring.

– Det er nesten så vi kan kalle dette en «Ville Vesten»-situasjon, sier Storås.

Eksportørene må ta ansvar

Storås mener også at norske eksportører må ta mer ansvar for måten varene deres fraktes. Dette er et ansvar de i dag ikke tar, ifølge Storås.

– Alle som skal ha uttransportert eller inntransportert varer har et ansvar for denne næringen. Men for dem er det bare bunntallet som betyr noe. Så lenge det er bra, så bryr de seg ikke, sier Storås.

Mener de tar ansvar

iTromsø har vært i kontakt med Lerøy sjømatgruppen, som er en av dem som frakter mest varer i regionen. De benytter seg av både norske og utenlandske transportselskaper, og sier at de tar ansvar for at kjøretøyene skal være sikre.

– Vi har kriterier som transportørene må oppfylle før de får kjøre varer for oss. Noen av kriteriene er at de må ha bilmateriell som oppfyller kravene fra de norske myndighetene, sier Espen Andersen, transportleder i Lerøy sjømatgruppen.

– For å vise at vi mener noe med dette, har alle våre fabrikker vært med i Trygg Trailer i de senere år. Her kontrolleres alle vogntog som kommer for å laste. Mindre avvik kommenteres og rapporteres til transportør, mens større avvik medfølger at vi nekter å laste bilen og myndighetene blir varslet, sier Andersen.

Han forteller også at noen av de utenlandske selskapene sender sjåførene sine på glattkjøringskurs.

– Vi ønsker lasten uskadd fram til våre kunder, og vi ønsker at dette skal kunne gjøres på en trygg og sikker måte for omgivelsene, sier Andersen, som også mener at transporten kunne vært gjort billigere hvis de hadde stilt færre krav.

– Tar dere noe ansvar for arbeidsforholdene de som jobber for transportselskapene har?

– Nei, det gjør vi ikke. Vi prøver å finne seriøse aktører, og hvis vi vet om noen som ikke betaler sjåførene sine, så velger vi dem bort. Men myndighetene har tatt noen grep for å sikre arbeidsforholdene, sier Andresen.