Vegvesenet styrker kontrollen av utenlandske vogntog i Nord-Norge

foto