Her vipper taxien på kanten av parkeringsplassen midt i boligfeltet

foto