Vil øke vann- og avløpsgebyrene med nesten 60 prosent de neste 12 årene

INVESTERER: Vann og avløp skal investere to milliarder kroner i vann- og avløpssystemene i byen frem til 2032. Det vil medføre en gebyrøkning på nærmere 60 prosent for innbyggerne. Foto: Ronald Johansen