Høyres valgstand-historier: Figenschaus kollega i Trøndelag stiller med øyevitner og dokumentasjon

foto