Skipperen: – Jeg stolte på mine underordnede offiserer og legene