NRK Troms og Finnmark skriver onsdag ettermiddag at Statsforvalteren har gjennomført tilsyn etter flere bekymringsmeldinger knyttet til rus- og psykiatri-tilbudet i Tromsø kommune.

I tilsynsrapporten kommer det fram at kommunen har brutt helse- og omsorgstjenesteloven på flere punkter.

Rapporten konkluderer med at de har vært for dårlig til å kartlegge og følge opp personer med selvmordsrisiko.

– Vi snakker her om en gruppe som kanskje ikke har så mye struktur i sitt eget liv. Da er detdesto viktigere at behandlingstilbudet er strukturert, holder fast i disse brukerne og følger de opp over tid, sier assisterende fylkeslege hos statsforvalteren i Troms og Finnmark, Bjørn Øygard, til NRK.

Tilsynet ble gjort på Lanterna oppfølgingstjeneste i fjor høst, etter at det i 2019 kom inn flere bekymringsmeldinger.

I løpet av tre måneder i 2019 tok fem personer tilknyttet enhet for psykisk helse og rus sitt eget liv. To selvmordsforsøk ble avverget.

– Det er jo selvfølgelig alvorlig at kommunen ikke hadde alle nødvendige rutiner på plass. Det er noe som vi har tatt på største alvor, og som vi nå har innarbeidet i planen for forbedringsarbeid, sier leder for helse- og velferdsutvalget, Gunhild Johansen (SV), til NRK.