Stiller strenge miljøkrav til nye oppdrettslokaliteter

foto