Nytt selskap for Airbnb-markedet i Tromsø – kan bidra til å øke utleiegraden