– Her står folk i elven dag og natt og henter ut flere tusen fisk dagen. Det er ganske vanvittige tilstander, sier SV-leder Kirsti Bergstø til VG etter å ha vært i Repparfjorden i Finnmark.

Pukkellaks, eller stillehavslaks, er en fremmed art som ikke hører hjemme i Norge.

Den er god matfisk i sjøen, men blir raskt uegnet når den går opp i elvene for å gyte. Etter at den har gytt, altså lagt egg i elven, råtner pukkellaksen mens den er i levende live.

– Det er åpenbart at situasjonen i elvene hadde vært bedre om vi hadde fått tatt ut mer pukkellaks i sjø. Noe vi har bedt regjeringen om å tilrettelegge for, men som de har avvist, sier Bergstø oppgitt.

Problemet med pukkellaksen er at den truer den rødlistede villaksen og skaper betydelig forurensing i elvene etter at den har gytt.

Les også: Slik tar de ut pukkellaks i Alta

Så langt i år har knapt 215.000 fisk blitt avlivet i det organiserte uttaksfisket i elvene, ifølge Miljødirektoratets egen teller.

DISTINKT PUKKEL: Hann-pukkellaksen får en meget gjenkjennbar pukkel på ryggen når den drar opp i elvene for å gyte. Foto: Gabriel Skalevik / VG

Strid om sjøfiske

Regjeringen ble i fjor nemlig enige med SV i statsbudsjettet om å legge til rette for organisert fiske etter pukkellaksen i sjøen.

Men da regjeringen i mars la frem et forslag om hvordan det skulle gjennomføres møtte de heftig kritikk, blant annet fra sjølaksefiskerne og Sametinget. Regjeringens forslag innebar å skrote det ordinære sjølaksefisket, og forslaget ble til slutt trukket.

– Det er åpenbart at dette skapte stor misnøye blant de som driver med næringen. Regjeringen burde ha åpnet for pukkellaksfiske i sjø i noen områder langs finnmarkskysten for å høste erfaring og for å bruke kompetansen til fiskerne, sier Bergstø.

PUKKELLAKS I ALTA: Lokale fiskere tar ut pukkellaks på dugnad fra en fiskefelle i den bitte lille Botnelva i Alta forrige uke. Foto: Gabriel Skalevik / VG

Bergstø mener at et organisert fiske i sjøen for å ta ut pukkellaks kunne redusert trykket i elvene og fått utnyttet fisken bedre.

Pukkellaksen lever i toårige-sykluser. Hun mener regjeringen må ordne opp før neste invasjon som trolig kommer i 2025.

– Regjeringen må begynne å stole på folk langs kysten. Det har vært stor vilje til å bidra med å håndtere pukkellaksinvasjonen. Da er det problematisk å ikke vise tillit til folk og organisasjoner som ønsker å bidra. Regjeringen må invitere til reell dialog med relevante aktører, og sørge for felles front mot pukkellaksen ved neste invasjon, sier hun.

PÅ TUR: Espen Barth Eide var i juni selv på tur til Finnmark for å se på arbeidet med å stoppe pukkellaksen. Foto: Jon Berg/ Klima- og Miljødepartmentet / NTB

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier at det ikke var mulig å ha et ekstra pukkellaksfiske på toppen av sjølaksefisket i år, fordi det ville skadet villaksstammen for mye.

Han viser til en rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning tidligere i år.

– I forkant av årets pukkellakssesong vurderte Klima- og miljødepartementet at det ikke var forsvarlig å legge opp til et utvidet uttak av pukkellaks i sjø i 2023. Dette handler ikke om tillit, men om bærekraftig fiske. Et økt pukkellaksfiske i sjø utover det som følger av det ordinære sjølaksefisket ville medført betydelig risiko for bifangst og økt dødelighet av villaks, ørret og sjørøye, sier Eide.

Han sier at målet med pukkellaksfikset er å bevare villaksbestandene og laksefiskekulturen.

– Da vi kan ikke på veien gjøre uopprettelig skade på nettopp de bestandene vi prøver å bevare. Jeg håper Bergstø og SV også er opptatt av villaksbestanden, og at vi er nødt til å lytte til de klare miljøfaglige rådene vi har fått i denne saken, sier han.

Usikkert før 2025-fisket

Eide sier at de hadde flere møter med Sametinget og sjølaksefiskerorganisasjonene i vår, men uten å finne en løsning.

Han understreker at det er tatt ut mye pukkellaks under det ordinære sjølaksefisket i år, men vil ikke love at de får til et organisert uttaksfiske sjøen i 2025.

– Det har blitt gjennomført ulike forskningsprosjekter denne sommeren på skånsomme metoder for uttak av pukkellaks i sjø. Flere av prosjektene gjennomføres i samarbeid med lokale fiskere. Resultatene fra disse forsøkene vil være et nyttig bidrag når vi skal legge strategien for pukkellaksuttaket i 2025, sier han.

RETTELSE: I en tidligere versjon av denne saken sto det at Espen Barth Eide sa at det ikke var mulig å få til et ordinært sjølaksefiske i år uten å skade villaksstammen. Det stemmer ikke. Det han sa var at det ikke var mulig å få til et ekstra pukkellaksfiske på toppen av det ordinære sjølaksefisket, fordi det ville belastet villaksstammen for mye. Dette ble endret klokken 17.15 den 9.8.2023.