Legger ned påstand om syv og et halvt år i fengsel: – Kurerer spiller en sentral rolle