Tiltaket vil gjelde for alle som bor i det som blir kalt tiltakssonen i Troms og Finnmark, skriver NRK. Den omfatter hele Finnmark, samt de sju Nord-Troms-kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord.

Målet med tiltakssonen er å skape en attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i, og myndighetene har tidligere gitt kutt i studielån og fritak for arbeidsgiveravgift som noen av tiltakene.