Fem fylker står i spiss for verdiskaping på sjømat