Mener forslaget raserer tilbud som fungerer: – Har Helse Nord glemt de eldres tilbud om helsehjelp i distriktet?