Av: Frank Lande

Ras på Kvaløya traff hytte og 50 meter bredt jordras på Rebbenesøy har truffet hus