Mann til akuttmottaket etter trafikkulykke i Tønsberg