Nå er det verken P-automat eller kontroll på 900 plasser – advarer likevel mot å parkere gratis

PARKERING: Parkeringsplassene ved Mellomvegen er blant de omtrent 900 plassene fylkeskommunen eier og som Tromsø Parkering har driftet. Nå har Tromsø Parkering fjernet sine parkeringsautomater, og det står heller ikke opplyst hvilken sone man er i om man skal betale via app. Foto: Ronald Johansen