Kommunestyret sier ja til mottak av Nato-allierte atomubåter

foto